האימון הסאטי

אימון בשיטת סאטיה
סאטיה, בסנסקריט – קשב עמוק, היא דרך חיים ושיטת אימון המאמינה בחמלה, שהות, התבוננות והקשבה, ומאפשרת לאדם להעמיק את ההיכרות שלו עם עצמו, לגלות מה חשוב לו בחייו, מי הוא רוצה להיות כאדם, ולחיות את חייו בהתאם לרצונותיו.

באימון הסאטי יש דגש רב על נשימה שהיא המתווכת בין העולם הפנימי לעולם החיצוני של האדם וקובעת את איכות חייו.

נשימה היא הוויה והיא נוכחת בבסיסה של כל פעולה, והוויה היא הדרך בה האדם נוכח בחייו.

מטרת האימון הסאטי היא להיות ערים ומודעים למי שאנחנו כבני אדם ולבחירות שלנו. לקיחת אחריות על מי שאנחנו מאפשרת לנו יכולת השפעה על חיינו בלי קשר לנסיבות.

ההבנה שהאדם לא מוגבל בחייו, והוא זה שיצר את החיים שלו כמו שהם כרגע, והוא חופשי ליצור כל מה שירצה, משחררת אותו מהמגבלות איתן הגיע לתהליך מלכתחילה.

המאמן הסאטי מסב את תשומת ליבו של האדם לקצב נשימתו, לשפה בה הוא משתמש, לרגשות ולתחושות שעולים, לתפיסות העולם ולדרך בה הוא מתאר את מציאות חייו. המאמן שואל שאלות מעוררות חשיבה שמאפשרות לאדם להתבונן מחדש על מה שכבר ידוע לו.

המרחב הסאטי הוא מרחב חומל, שקט, שמאפשר שהייה, לא תמיד נוח, ועל אף שהאדם רוצה לצאת לנסיבות חייו, לאנשים אחרים, לדפוסים מוכרים ולהרגלים, המאמן תמיד מחזיר אותו להתבונן בעצמו ובמה שקורה עכשיו.

את שיטת סאטיה פיתחה נטאלי בן דוד והיא נלמדת באימושיין, בית ספר להוויה, הקשבה וטרנספורמציה.

השיטה מבוססת על עשרה עקרונות שהם אבני היסוד בעבודת ההתבוננות של האדם על חייו:

  1. כל אדם שואף להרמוניה, רווחה אישית ושקט נפשי.
  2. מה שנוכח כאן ועכשיו – התייחסותו של האדם להווה מקרבת אותו לעצמו באופן בלתי תלוי בנסיבות חייו.
  3. מה שמגביל את האדם נוכח ומשתקף בתודעתו ובגופו. מה שמגביל אותו משתקף בתחומי חייו.
  4. התופעה שנקראת "החיים" נוצרת בפער בין מה שיש לו לאדם לבין הציפיות שלו מעצמו.
  5. להיות עם מה שיש כביטויה של ריקות, נטולת שיפוטים והערכות. התבוננות במה שנוכח, כך הדברים הופכים ריקים מאחיזתם הרגשית. התבוננותו פנימה.
  6. להיות עם מה שיש דרך השפה, התודעה והנשימה.
  7. עשייה הוויתית – עשייה המתחוללת באופן נינוח וספונטני ללא יחסי זמן ומקום.
  8. ניקיון, צלילות הלב והתרחבות הגוף – היות האדם נכון לעצמו.
  9. גדולתו של האדם נמצאת בתוכו פנימה והיא מוגבלת על ידו.
  10. טרנספורמציה מתרחשת בדרך שבה המאמן מקשיב למתאמן ומשתמש בשבע רמות ההקשבה.